Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 11/10/2017, 21:00 (GMT+7)

Trại phong năng trên biển giải quyết nhu cầu điện của nhân loại

Toàn thế giới có thể sử dụng nguồn điện từ một trang trại phong năng trải rộng ở bắc Đại Tây Dương với diện tích bằng Ấn Độ.