Thứ năm, 6/5/2021
Thứ sáu, 25/5/2018, 00:00 (GMT+7)

Trái Đất có thể chứa được bao nhiêu người?

Khi dân số thế giới tăng, con người sẽ gặp phải nhiều vấn đề về nguồn thức ăn, nước và chất lượng cuộc sống.