Thứ ba, 30/11/2021

Sài Gòn lập lại trật tự vỉa hè