Thứ năm, 29/9/2022

Ảnh: Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Việt Nam