Thứ bảy, 13/8/2022

Ảnh: Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Việt Nam