Thứ ba, 26/9/2023

Ảnh: Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Việt Nam