Thứ bảy, 10/6/2023
Thứ tư, 1/5/2019, 15:19 (GMT+7)

Top 10 ngành học có mức lương cao ở Mỹ

Tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật dầu khí, bạn có cơ hội nhận mức lương trung bình sau 10-15 năm cống hiến là hơn 180.000 USD mỗi năm.

1. Kỹ thuật dầu khí

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư dầu khí.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 82.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 183.600 USD/năm.

2. Vận trù học và kỹ thuật công nghiệp

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư công nghiệp.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 79.600 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 166.300 USD/năm.

3. Định phí bảo hiểm

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: chuyên viên định phí bảo hiểm.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 54.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 158.100 USD/năm.

4. Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư hóa học, kỹ sư sinh học phân tử.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 71.900 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 138.100 USD/năm.

5. Kế toán công chứng

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kế toán viên công chứng.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 60.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm.

6. Khoa học xây dựng

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: nhà khoa học xây dựng, kỹ sư phòng cháy chữa cháy.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 50.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm.

7. Hàng không và du hành vũ trụ

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư hàng không.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 71.400 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 133.300 USD/năm.

8. Kỹ thuật hệ thống

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: chuyên viên về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 70.800 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 131.200 USD/năm.

9. Phân tích kinh doanh

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: tư vấn viên, chuyên viên phân tích, quản lý sản phẩm, quản lý dự án.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 53.400 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 129.800 USD/năm.

10. Toán kinh tế

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: nhà mật mã học, nhà toán học, nhà kinh tế, chuyên viên định phí bảo hiểm, nhà hoạch định tài chính.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 63.200 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 126.900 USD/năm.

Ảnh: Getty Images
Theo BI