Thứ bảy, 3/6/2023
Thứ hai, 6/3/2023, 12:30 (GMT+7)

Tôn Ngộ Không lộn một vòng bay được bao nhiêu dặm?

Nếu là fan Tây Du Ký thì việc Tôn Ngộ Không bay lộn trên mây (Cân đẩu vân) được bao nhiêu dặm là việc quá dễ dàng.

Trùm Sò