Thứ hai, 20/5/2024
Chủ nhật, 10/9/2023, 10:27 (GMT+7)

Tôn Ngộ Không bao nhiêu tuổi?

Khi ở Địa Phủ Tôn Ngộ Không đã được 342 tuổi, 500 năm bị phong ấn dưới núi Ngũ Hành, đi lấy kinh... Vậy Tề Thiên được bao nhiêu tuổi.

Trùm Sò