Thứ sáu, 30/10/2020
Thứ hai, 2/10/2017, 21:00 (GMT+7)

Tôm sông dò ô nhiễm nguồn nước sản xuất bia

Một nhà máy bia ở Cộng hòa Czech sử dụng những con tôm sông để phát hiện bất thường trong nguồn cung cấp nước.