Thứ tư, 20/1/2021
Thứ sáu, 8/11/2019, 12:01 (GMT+7)

Tội phạm cắt tường cho di dân vượt biên vào Mỹ

Những kẻ buôn người dùng cưa máy để cắt nhiều đoạn tường biên giới nhằm đưa người di cư vượt biên vào Mỹ.

Người di cư khoét tường vượt biên vào Mỹ
 
 

Đồ họa: Next Animation