Thứ ba, 6/6/2023
Thứ năm, 30/10/2014, 20:02 (GMT+7)

Toàn cảnh nợ công của Việt Nam

Lần đầu tiên nhiều số liệu chi tiết về nợ công được người đứng đầu ngành tài chính công bố tại diễn đàn Quốc hội.

Đồ họa: Việt Chung