Thứ hai, 6/7/2020
Thứ bảy, 10/11/2018, 08:00 (GMT+7)

Tòa nhà cao nhất thế giới cao tới đâu?

Tháp Burj Khalifa cao gấp 4,5 lần bức tượng cao nhất thế giới ở Ấn Độ, nhưng chưa bằng 1/13 lần chiều sâu của rãnh Mariana.