Thứ bảy, 3/6/2023
Thứ tư, 26/4/2023, 09:35 (GMT+7)

Tỉnh nào nhiều thị trấn nhất Việt Nam?

Địa phương này có đến 30 thị trấn, đứng đầu cả nước, tiếp theo là thành phố Hà Nội với 21 thị trấn.

Trùm Sò