Thứ bảy, 10/6/2023
Thứ ba, 18/4/2023, 16:30 (GMT+7)

Tỉnh nào nhiều nắng nhất Việt Nam?

Địa phương này có tổng số giờ nắng một năm là gần 2.658 giờ, trong đó hơn 300 giờ nắng vào tháng 3, các tháng còn lại hơn 200 giờ.

Trùm Sò