Thứ tư, 12/5/2021
Thứ bảy, 17/4/2021, 20:00 (GMT+7)

Tính khả thi của ý tưởng thang máy vũ trụ

Nhóm nghiên cứu từ Đại học York tin rằng con người đã có đủ công nghệ để lắp đặt một hệ thống thang máy treo trên quỹ đạo Trái Đất.

Tính khả thi của ý tưởng thang máy vũ trụ
 
 

Đồ họa: Next