Thứ ba, 25/6/2024
Thứ bảy, 4/3/2023, 10:00 (GMT+7)

Tỉnh duy nhất nước ta có 2 sân bay dân sự cùng hoạt động

Hệ thống 22 sân bay ở Việt Nam phân bố đều khắp 3 miền nhưng chỉ một địa phương có 2 sân bay dân sự đang hoạt động cùng lúc.

Trùm Sò