Thứ ba, 30/5/2023
Thứ năm, 20/4/2023, 09:44 (GMT+7)

Tỉnh đầu tiên nước ta có 3 thị xã?

Bình Phước là tỉnh thứ hai có 3 thị xã nhưng bạn có biết trước đó địa phương nào có nhiều thị xã nhất Việt Nam.

Trùm Sò