Thứ tư, 7/6/2023
Thứ hai, 24/4/2023, 11:00 (GMT+7)

Tỉnh đầu tiên miền Nam được giải phóng trong năm 1975

Ngày 6/1/1975, ta tiêu diệt hơn 3000 tên địch, giải phóng đường 14 và đưa địa phương này thành tỉnh lỵ đầu tiên miền Nam được giải phóng.

Trùm Sò