Thứ hai, 27/5/2024
Thứ tư, 6/9/2023, 00:02 (GMT+7)

Tỉnh cuối cùng Việt Nam có thành phố trực thuộc?

Thành phố của tỉnh này được thành lập năm 2020, có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc và 19 dân tộc cùng sinh sống.