banner

Hillary Clinton

tongthong

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Donald Trump

 
Thứ ba, 8/11/2016 | 09:14 GMT+7
Thứ ba, 8/11/2016 | 09:14 GMT+7

Trump khen mặt nạ mình tóc đẹp

Trong buổi vận động hôm qua tại Florida, sau khi thấy một người ủng hộ có mặt nạ hình Trump, ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa cầm nó lên sân khấu khoe với khán giả và khen "mặt nạ có mái tóc đẹp".

 

Chia sẻ bài viết qua email
Đơn vị: phiếu
Cần 270 phiếu để thắng