Thứ bảy, 13/4/2024
Thứ tư, 12/1/2022, 00:00 (GMT+7)

Tìm xác tàu thám hiểm đắm hơn 100 năm ở Nam Cực

Tháng sau, các chuyên gia sẽ bắt đầu hành trình tìm Endurance, con tàu huyền thoại bị đắm khi nỗ lực thực hiện chuyến đi xuyên Nam Cực đầu tiên.

Tìm xác tàu thám hiểm đắm 100 năm ở Nam Cực
 
 

Đồ họa: Next