Thứ sáu, 14/6/2024
Thứ tư, 22/5/2024, 09:22 (GMT+7)

Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Đại tướng Tô Lâm, người giữ cương vị Bộ trưởng Công an gần hai nhiệm kỳ (từ năm 2016 đến nay) vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồ họa: Khánh Hoàng