Thứ tư, 5/8/2020
Thứ năm, 29/3/2018, 11:28 (GMT+7)

Tiếng gầm vang xa hơn ba kilomet của loài hổ

Hổ có thể nhảy cao 4,5 mét, có bộ não lớn thứ hai trong số loài động vật ăn thịt và tiếng gầm có thể vang xa hàng kilomet.