Thứ năm, 4/6/2020
Thứ sáu, 10/11/2017, 15:00 (GMT+7)

Thủ phạm làm tan chảy thềm băng Nam Cực từ bên dưới

Nguồn địa nhiệt ở bên dưới thềm băng Tây Nam Cực là nguyên nhân khiến lớp băng tan chảy từ bên dưới.