Thứ năm, 2/7/2020
Thứ bảy, 24/3/2018, 09:26 (GMT+7)

Thủ phạm khiến vùng chết ở vịnh Mexico lan rộng

Nitơ trong phân bón tích tụ dưới đất và xả xuống nước là nguyên nhân khiến vùng chết ở vịnh Mexico ngày càng lan rộng, đe dọa sinh vật biển.