Thứ ba, 31/1/2023
Thứ bảy, 30/5/2020, 07:58 (GMT+7)

Thủ đoạn nâng điểm thi THPT quốc gia ở ba vụ án

Cán bộ giáo dục ở Sơn La rút bài thi mang về nhà nâng điểm, ở Hoà Bình sửa ngay tại khu vực chấm và Hà Giang chỉnh sửa điểm trong trụ sở làm việc.