Thứ hai, 21/9/2020
Thứ bảy, 3/2/2018, 21:00 (GMT+7)

Thủ đô Nam Phi thắt chặt định mức trước khi cạn kiệt nước

Thành phố Cape Town tiếp tục đối phó với khủng hoảng nước sạch bằng cách áp dụng định mức sử dụng mới nhằm hạn chế mất nước.