Thứ bảy, 9/12/2023

Thời tiết

Theo ngày

Cao nhất Thấp nhất

Bản đồ nhiệt hiện tại

-5o
0o
5o
10o
15o
20o
25o
30o
35o
40o
Nguồn: weather.com