Thứ tư, 29/3/2023
Thứ ba, 28/5/2019, 00:30 (GMT+7)

Thời gian nghỉ của người lao động có thể thay đổi thế nào?

Ngoài tăng thêm ngày nghỉ 27/7, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đề xuất cho người lao động hưởng lương những ngày không nghỉ phép.

Việt Chung - Đoàn Loan