Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ tư, 8/6/2016, 08:33 (GMT+7)

Thời gian mang nặng đẻ đau của các loài động vật

Kích thước cơ thể là yếu tố chính quyết định thời gian mang nặng đẻ đau của con người và các loài động vật.