Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ ba, 11/9/2018, 19:00 (GMT+7)

Thiết kế thang máy vũ trụ của Nhật Bản

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Shizuoka đang phát triển mẫu thang máy vũ trụ có thể di chuyển 200 km/h để chở người và hàng hóa năm 2050.