Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 5/4/2018, 07:00 (GMT+7)

Thiết kế của hệ thống tạo mưa lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Hệ thống tạo mưa trên khu vực rộng 1,6 triệu km2 của Trung Quốc hoạt động dựa vào buồng đốt nhiên liệu rắn.