Thứ ba, 28/6/2022
Thứ năm, 28/6/2018, 16:07 (GMT+7)

Thiết bị thăm dò đáp xuống tiểu hành tinh sau hành trình 3,2 tỷ km

Thiết bị thăm dò Hayabusa 2 của Nhật Bản sẽ dành 18 tháng thu thập mẫu đất đá trên tiểu hành tinh Ryugu và mang trở về Trái Đất.