Chủ nhật, 9/5/2021
Thứ tư, 5/7/2017, 15:01 (GMT+7)

Thiên thể quay lệch nghi hành tinh thứ 10 thuộc hệ Mặt Trời

Các nhà nghiên cứu Mỹ tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của hành tinh thứ 10 lớn ngang sao Hỏa ẩn nấp ở rìa hệ Mặt Trời.