Thứ ba, 25/1/2022
Thứ bảy, 7/5/2016, 17:35 (GMT+7)

Thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào

Thí sinh thi trong kỳ thi do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức có thể dùng kết quả để dự tuyển vào trường này và 8 đại học khác. Kết quả thi còn được bảo lưu 2 năm.