Thứ hai, 23/5/2022
Thứ hai, 14/2/2022, 13:51 (GMT+7)

Thí nghiệm nhiệt hạch phá kỷ lục

Các nhà khoa học Phòng thí nghiệm Joint European Torus ở Anh tiến gần hơn tới mục tiêu tạo nguồn năng lượng sạch vô hạn bằng phản ứng nhiệt hạch.