Thứ tư, 26/1/2022
Thứ ba, 2/11/2021, 20:00 (GMT+7)

Thí nghiệm lật đổ giả thuyết 2.000 năm về nguyên tố

Thông qua thí nghiệm, Antoine Lavoisier phát hiện nước cấu tạo từ oxy và hydro, tìm ra tổng cộng 55 nguyên tố và trở thành cha đẻ của hóa học hiện đại.

Thí nghiệm lật đổ giả thuyết 2.000 năm về nguyên tố
 
 

Đồ họa: Open Mind