Thứ hai, 21/9/2020
Thứ tư, 7/8/2019, 08:00 (GMT+7)

Thẻ vay - sản phẩm tài chính cho nhu cầu tiêu dùng

Thay vì giải ngân tiền mặt, đơn vị tài chính cấp thẻ vay cho khách hàng, sử dụng tiêu dùng thường nhật hoặc dự phòng trước các phát sinh trong cuộc sống.

Bảo An
Thiết kế: Lợi Nguyễn