Thứ ba, 30/11/2021
Thứ sáu, 22/10/2021, 00:00 (GMT+7)

Thế giới sẽ ra sao nếu không có Thomas Edison?

Nhân loại sẽ rất khác, có thể tụt hậu hàng trăm năm, nếu hơn 1.000 bằng sáng chế và vô số phát minh của Edison chưa từng tồn tại.

Thế giới sẽ ra sao nếu không có Thomas Edison?
 
 

Đồ họa: What If