Thứ tư, 27/5/2020
Thứ bảy, 19/1/2019, 05:00 (GMT+7)

Thắt dây giày bằng smartphone

Adapt BB của hãng Nike có giá 350 USD, cho phép người dùng điều khiển việc thắt dây qua điện thoại di động.

Buộc dây giày bằng smartphone
 
 

(theo GIGadgets)