Thứ bảy, 26/9/2020
Thứ bảy, 30/11/2019, 12:00 (GMT+7)

Tháp lọc khí khổng lồ giúp Ấn Độ đối phó ô nhiễm

Hệ thống tháp lọc khí cao 60 m và 18 m có thể bảo vệ người dân thủ đô New Delhi trước ô nhiễm không khí, bao gồm bụi mịn PM 2.5.

Tháp lọc khí khổng lồ giúp Ấn Độ đối phó ô nhiễm
 
 

Đồ họa: Next Media