Thứ sáu, 9/6/2023
Thứ ba, 19/9/2017, 18:30 (GMT+7)

Thanh toán di động trở nên phổ biến

Xu hướng sử dụng smartphone cùng tốc độ phát triển mạnh mẽ của Internet và 4G đã tạo nền tảng thúc đẩy thanh toán di động.