Thứ tư, 4/10/2023
Thứ bảy, 12/8/2023, 19:00 (GMT+7)

Thanh toán Apple Pay, Google Pay khác gì QR code?

Apple Pay, Google Pay không cần Internet nhưng đòi hỏi thiết bị nhận hỗ trợ, còn QR code phổ biến, nhưng phải dùng qua app ngân hàng.

Đăng Hiếu - Lưu Quý