Thứ hai, 27/5/2024
Chủ nhật, 1/10/2023, 10:00 (GMT+7)

Thành phố nào nhỏ nhất Việt Nam?

Đây là một thành phố ven biển, được thành lập vào năm 2017 và là thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam (44,94 km²).

Trùm Sò