Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 10/1/2024, 12:23 (GMT+7)

Thành phố nào có nghĩa là 'sông có nhiều lau lách'

Tên gọi thành phố này được hình thành do cách đọc của người Việt phỏng theo âm một địa danh Chăm vốn có trước là Aia Trang.

Trùm Sò