Thứ hai, 11/12/2023
Thứ hai, 18/4/2011, 23:53 (GMT+7)

Tháng tư về

Mơ, Em mơ, mơ về con đường nhỏ ... Quanh co lối mòn hoa dại nở ... Chỉ mình em bên anh, bên anh... Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lịu đỏ, Ta chia tay những ngày xuân để hát .... tháng tư về.