Thứ năm, 20/6/2024
Thứ sáu, 24/7/2020, 10:49 (GMT+7)

Thám hiểm hố xanh sâu 130 m dưới biển

Nhóm nhà khoa học quốc tế sẽ lặn xuống nghiên cứu hố xanh Green Banana, phiên bản dưới biển của hố tử thần, vào tháng 8.