Thứ bảy, 11/7/2020
Thứ bảy, 27/5/2017, 12:00 (GMT+7)

Thảm cảnh trên Trái Đất sau một tỷ năm nữa

Sau một tỷ năm, biến động của Mặt Trời sẽ khiến đại dương trên Trái Đất khô cạn, hầu hết các sinh vật sống đều sẽ tuyệt diệt.