Thứ hai, 30/11/2020
Thứ sáu, 8/11/2019, 08:30 (GMT+7)

Thảm cảnh nếu nitơ biến mất trên Trái Đất

Nitơ là thành phần thiết yếu trong khí quyển, ADN, ARN và chất diệp lục, nên về cơ bản, sự sống sẽ không tồn tại nếu thiếu nitơ.

Thảm cảnh nếu nitơ biến mất trên Trái Đất
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time