Thứ hai, 25/5/2020
Thứ bảy, 21/4/2018, 16:30 (GMT+7)

Tế bào hoạt động trong cơ thể dưới kính hiển vi

Nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ kính hiển vi mới để ghi lại hình ảnh như tủy sống hay tế bào ung thư.